– De maximale doorrijhoogte van de stalling is 280 cm.
– Na de stalling is het niet mogelijk de stallingruimte te betreden zonder toestemming van de beheerder.
– Voor aanvang van het stallen dienen gasflessen en andere brandbare vloeistoffen uit het gestalde object verwijderd te zijn.
– Het gestalde object van de huurder kan te allen tijde door de verhuurder worden verplaatst.
– Het is niet toegestaan in de stalling of op het buitenterrein zelfstandig verkoopacties te ondernemen
– De prijs wordt vastgesteld aan de hand van de totale lengte van het gestalde object, inclusief dissel.
– Het actuele overzicht van de prijzen kunt u terugvinden op onze website.
– Stalling geschiedt geheel op eigen risico.
– Het gestalde object dient WA en Casco verzekerd te zijn. De huurder is verplicht zijn gestalde object tegen brand en andere schaden te verzekeren. De verzekering dient te worden aangegaan voor schade ontstaan: door een van buiten komend onheil als schade door brand, blikseminslag, ontploffing, zelfontbranding, door kwaadwilligheid en door diefstal en vermissing.
– Wanneer u het gestalde komt ophalen, dient u dit minimaal 2 dagen van tevoren te melden via e-mail of het contactformulier op de website.
– Het ophalen en brengen is bij de stallingprijs inbegrepen.
– De stallingovereenkomst wordt standaard aangegaan voor een jaar.
– De stallingsperiode vangt aan op de dag van de eerste aflevering
– Het is mogelijk om per maand te stallen, hier voor geldt een afwijkend tarief.
– De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Wanneer er geen expliciete opzegging plaats vindt wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode.
– Wanneer de stallingovereenkomst door de eigenaar van het te stallen object voor de afloop van het stallingjaar wordt opgezegd, wordt het teveel gefactureerde bedrag niet terugbetaald.
Door het ondertekenen van het contract en/of betaling van de factuur komt tussen “Caravanstalling Randstad” en de eigenaar van het te stallen object een stallingovereenkomst tot stand. De huurder verklaart hiermee tevens akkoord te gaan met de stallingvoorwaarden.